PRETURI TRADUCERI
...click pentru detalii

GRUPA 1 - 25 RON / Pagina
 Engleza
 Franceza
 Germana
 Italiana
 Spaniola

GRUPA 2 - 40 RON / Pagina
 Bulgara
 Ceha
 Croata
 Maghiara
 Polona
 Rusa
 Sarba
 Slovena
 Slovaca
 Ucraineana

GRUPA 3 - 50 RON / Pagina
 Albaneza
 Araba
 Greaca
 Hindusa
 Olandeza
 Portugheza
 Turca

GRUPA 4 - 60 RON / Pagina
 Chineza
 Daneza
 Ebraica
 Finlandeza
 Japoneza
 Letona
 Norvegiana
 Persana
 Suedeza

SERVICII CONEXE TRADUCERILOR
...click pentru detalii

URGENTA +60 RON
LEGALIZARE 40 RON
SUPRALEGALIZARE 100 RON
APOSTILARE 100 RON

Servicii

GTS COMPANY vă poate pune la dispoziţie diverse servicii :

 

 


 

SERVICII PROFESIONALE DE TRADUCERI AUTORIZATE- Traduceri juridice: (legislaţie, texte juridice, norme, somaţii, notificări, procuri notariale, texte legislative, sentinţe şi hotărâri judecătoreşti, acte de cesiune, titluri executorii, atestate, autorizaţii, procuri, declaraţii de orice fel, etc).


- Traduceri economice: documente contabile, bancare şi de creditare, extrase de cont, asigurări, rapoarte de audit, dosare de licitaţii, finanţare şi de leasing, adeverinţe şi declaraţii de venit, certificate de înmatriculare, acte constitutive, acte adiţionale, caziere fiscale, contracte de vânzare-cumpărare, închiriere, asociere, etc.


- Traduceri de documente si acte oficiale: acte si documente standardizate pentru persoanele fizice, în vederea întocmirii documentaţiei necesare pentru emigrare, contracte de muncă, reîntregirea familiei, burse, etc.


- Traduceri diplome si acte de studii: diplome de licenţă, diplome de bacalaureat, certificate de calificare, foi matricole, planuri de studii, certificate si atestate de competenta profesionala, programe analitice, etc.


-  Traduceri tehnice: din domeniul transporturi, mecanic,  construcţii, energetic, petrolier, industria de automobile, manuale de reparaţii şi întreţinere, instrucţiuni tehnice şi de folosire, etc.


- Traduceri IT: programe software, manuale de utilizare, traduceri site-uri web.

- Traduceri medicale: adeverinţe medicale, avize epidemiologice, fişe medicale, prospecte medicamente, studii clinice, diagnostice, fişe pacienţi, certificate medicale, etc.


- Traduceri diverse: proiecte, rapoarte, comunicate, corespondentă privată, texte diverse, etc.


 

 

SERVICII PROFESIONALE DE INTERPRETAREInterpreţii noştri vă pot asista la semnarea documentelor  în fata notarului public, ofiţerului stării civile sau a altor autorităţi în cazul în care una dintre părţi este o persoană necunoscătoare a limbii române. De asemenea interpreţii noştri va pot asista în cadrul întâlnirilor de afaceri, sau a altor evenimente. Pentru a putea beneficia de aceste servicii vă rugăm sa va rugam sa va programaţi in prealabil.


 

 

SERVICII DE COLATIONAREOferim servicii de corectare, îmbinare şi/sau adaptare a documentelor traduse din alte surse decât traducătorii noştri, materiale care sunt atent verificate de către echipa noastră pentru a putea preda clientului o lucrare conformă cu cerinţele acestuia.
În timpul procesului de colaţionare, o atenţie deosebită va fi acordată erorilor gramaticale, acurateţei  traducerii faţă de textul original, carenţei în exprimare precum si formatării textului.


 

 

SERVICII DE LEGALIZARE 

Legalizarea traducerilor este un serviciu suplimentar, executat de către noi la cererea dumneavoastră, fără aplicarea unor taxe suplimentare şi astfel beneficiaţi de serviciile complete ale biroului nostru.


 

 

SERVICII DE SUPRALEGALIZARE SI APOSTILARELa cerere, GTS COMPANY S.R.L. poate asigura supralegalizarea sau apostilarea documentelor dumneavoastră.

Apostila este o forma de certificare emisa de o Autoritate Competenta care certifica semnătura si ştampila unui notar, astfel încât documentul ce poartă semnătura si sigiliul acestui notar să poată fi recunoscut în ţările ce au ratificat Convenţia de la Haga privind suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine din 1961.


 

 

APOSTILA PE DOCUMENTE ORIGINALE 

SERVICII DE PRELUCRARE DTPPrelucrarea DTP se referă la documente complexe care includ imagini, texte sau grafice astfel prelucrate încât traducerea finală să arate la fel ca materialul original transmis către GTS COMPANY.

_
Catalog Web GhidWWW buzaulive ghidul serviciilor clubafaceri