RO     EN     DE     IT
  
how to develop free website

GTS company

va pune la dispozitie gama completa de servicii profesionale de traducerri autorizate, interpretariat,
precum si alte servicii conexe acestora

SERVICII PROFESIONALE DE TRADUCERI AUTORIZATE

 - Traduceri juridice: (legislaţie, texte juridice, norme, somaţii, notificări, procuri notariale, texte legislative, sentinţe şi hotărâri judecătoreşti, acte de cesiune, titluri executorii, atestate, autorizaţii, procuri, declaraţii de orice fel, etc).

- Traduceri economice: documente contabile, bancare şi de creditare, extrase de cont, asigurări, rapoarte de audit, dosare de licitaţii, finanţare şi de leasing, adeverinţe şi declaraţii de venit, certificate de înmatriculare, acte constitutive, acte adiţionale, caziere fiscale, contracte de vânzare-cumpărare, închiriere, asociere, etc. 

- Traduceri de documente si acte oficiale: acte si documente standardizate pentru persoanele fizice, în vederea întocmirii documentaţiei necesare pentru emigrare, contracte de muncă, reîntregirea familiei, burse, etc. 

- Traduceri diplome si acte de studii: diplome de licenţă, diplome de bacalaureat, certificate de calificare, foi matricole, planuri de studii, certificate si atestate de competenta profesionala, programe analitice, etc. 

- Traduceri tehnice: din domeniul transporturi, mecanic, construcţii, energetic, petrolier, industria de automobile, manuale de reparaţii şi întreţinere, instrucţiuni tehnice şi de folosire, etc. 

- Traduceri IT: programe software, manuale de utilizare, traduceri site-uri web. 

- Traduceri medicale: adeverinţe medicale, avize epidemiologice, fişe medicale, prospecte medicamente, studii clinice, diagnostice, fişe pacienţi, certificate medicale.

- Traduceri diverse: proiecte, rapoarte, comunicate, corespondentă privată, texte diverse, etc.

SERVICII PROFESIONALE DE INTERPRETARE

Interpreţii noştri vă pot asista la semnarea documentelor în fata notarului public, ofiţerului stării civile sau a altor autorităţi în cazul în care una dintre părţi este o persoană necunoscătoare a limbii române. De asemenea interpreţii noştri va pot asista în cadrul întâlnirilor de afaceri, sau a altor evenimente. Pentru a putea beneficia de aceste servicii vă rugăm sa va programaţi in prealabil.

SERVICII DE COLATIONARE

Oferim servicii de corectare, îmbinare şi/sau adaptare a documentelor traduse din alte surse decât traducătorii noştri, materiale care sunt atent verificate de către echipa noastră pentru a putea preda clientului o lucrare conformă cu cerinţele acestuia.  În timpul procesului de colaţionare, o atenţie deosebită va fi acordată erorilor gramaticale, acurateţei traducerii faţă de textul original, carenţei în exprimare precum si formatării textului..

SERVICII DE LEGALIZARE

Legalizarea traducerilor este un serviciu suplimentar, executat de către noi la cererea dumneavoastră, fără aplicarea unor taxe suplimentare şi astfel beneficiaţi de serviciile complete ale biroului nostru.

SERVICII DE SUPRALEGALIZARE SI APOSTILARE

 La cerere, GTS COMPANY S.R.L. poate asigura supralegalizarea sau apostilarea documentelor dumneavoastră.  Apostila este o forma de certificare emisa de o Autoritate Competenta care certifica semnătura si ştampila unui notar, astfel încât documentul ce poartă semnătura si sigiliul acestui notar să poată fi recunoscut în ţările ce au ratificat Convenţia de la Haga privind suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine din 1961.

APOSTILA PE DOCUMENTE ORIGINALE

... pentru mai multe delatii click aici

SERVICII DE PRELUCRARE DTP

Prelucrarea DTP se referă la documente complexe care includ imagini, texte sau grafice astfel prelucrate încât traducerea finală să arate la fel ca materialul original transmis către GTS COMPANY.

© Copyright 2019 GTS company - All Rights Reserved